Mp4


Mp4 韋小寶之涼風有信 歌詞

涼風有信 秋月無邊
虧我思嬌既情緒好比度日如年
雖則我唔係玉樹臨風 瀟灑 「惕躺」
但我有廣闊既胸襟 加強勁既臂彎


Mp4 韋小寶之涼風有信 MV

中秋餘興節目-韋小寶花絮2

中秋餘興節目-韋小寶花絮2

中秋餘興節目-韋小寶花絮2