Mp4

韋小寶之涼風有信 歌詞

韋小寶之涼風有信 歌詞

涼風有信 秋月無邊
虧我思嬌既情緒好比度日如年
雖則我唔係玉樹臨風 瀟灑倜儻
但我有廣闊既胸襟 加強勁既臂彎
~查詢更多歌詞 http://www.oiktv.com 歌詞帝國~

歌詞轉羅馬拚音: