LMF

傲氣長存 歌詞

傲氣長存 歌詞

喂!係咪講幾句粗口就會教壞你個仔
又唔見我鬧幾鬧就可以改善社會問題
個社會咁多問題又唔輪到我地去控制
頂你個肺 屌撚竟你都重話

唔好懶係得戚 我駛撚睇你面色
即係話你根本冇資格去抨擊
話我地教壞細路其實係你地對我地冇認識
屋村幫襯粗口歌我地就係咁偏激
偏激背後你又有冇d得著得益
定係覺得我地得得戚戚
講d野你又唔識

招撚積積 大懶堂係咁寸將你個party返轉再玩寸
唔會屌完就算 睇你幾時玩完

從今天起通通釋放自己
仍輸得起其實我地也置諸不理

拿一句到尾我宜家就唔長氣尋氣由頭到尾
拿拿拿就係要屌~你
我知道你個台就係咁撚小~氣
睇下你又搞出左d乜撚野音樂風氣
阿乜撚野乜撚野音樂節目創作總監
音樂係要黎聽既唔撚係當係遊戲咁玩
呀邊撚個邊撚個邊撚個邊撚個邊個蛋散
你要扮都唔該你拆左支結他先拎先上台玩
你冇野好扮又走去扮下XX
扮撚到鬼五馬綠 又搞乜撚人撚要滾
你冇撚用就正一好似人妖條撚
唔撚同你玩你既音樂就係咁撚冇品

香港就係冇音樂淨係得娛樂
D偶像一身係蟻 但係D人就好撚受落
D水準好撚曳仲係玩緊翻炒舊作
你唔撚識創作你就唔好撚咁惡

*從今天起通通釋放自己
仍輸得起其實我地也置諸不理
從今天起終於不再自欺
人打不死形造歲月也創出傳奇

LMF我地LMF就係要你知道要你知道
LMF我地LMF就係呢種態度呢種態度
LMF我地LMF就係要你知道要你知道
LMF我地LMF就係呢種態度呢種態度

REPEAT *'
~查詢更多歌詞 http://www.oiktv.com 歌詞帝國~

歌詞轉羅馬拚音:

LMF 傲氣長存 MV

LMF

Finalazy