Zen


Zen 回來 歌詞

作詞:劉德華 
作曲:鄧明輝/鄭偉鴻 
編曲:Zen

暫告別離開 今天某些比賽
無疑遺憾裡 有點感慨
面對著朋友 歡呼我心中載
悠長時日 我決心從未變改
不必擔心 將來我會回來
回來後你會發現情意 並未放開
直至最終一刻也付出 無儘是愛
維持著理智 惡運便會掩蓋

* 明瞭回來陪你 靜靜地熱愛
必需挑戰更多意外與障礙

仍然回來陪你 在大地又再
熱烈地再一次示愛
越過在來生 祝福每位心愛
情緣曾在 樂與章回味數載
今天真心應承你會回來
回來後你會發現情意 並未放開
直至最終一刻也付出 無儘是愛
維持著理智 惡運便會掩蓋

Repeat *Zen - 回來 ZEN ~ 回來 Zen 回來 Zen - 回來   Rock On 2005 zen 回來